Super Copier

Super Copier

Miễn phí
Replacer for the standard Windows copy utility
Người dùng đánh giá
4.1  (304 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Improves the default Windows copy utility. Adds pause capability, speed limits, configurable overwriting rules and more to the copying process.
Hoàn toàn viết lại của bản sao cú ngáng chân hệ thống, thêm hỗ trợ cho Windows Vista, Bảy, và tất cả 64 chút Windows. For bây giờ, tương thích với Windows 95, 98 và Millenium đã được thả và xử lý processes " đã vô hiệu hóa. Thêm vào sự lựa chọn để sắp xếp những bản danh sách. Cô có thể nhấn vào cột máy hay dùng những Loại' đơn ngữ cảnh vật.
Thông tin được cập nhật vào: